توضیحاتی درباره روش المان محدود

 • روش آنالیز المان محدود یک روش عددی ریاضی برای حل مسائل مهندسی و فیزیکی است
 • برای حل مسائل پیچیده ای که در آن شکل های مختلف، شرایط متفاوت، جنس های مختلف وجود دارد و نمی توان از روش های معمول آنالیز ریاضی به جواب رسید مورد استفاده قرار می گیرد

تاریخچه

 • از صنعت هوافضا به وجود آمده
 • با قوی تر شدن کامپیوتر ها پیشرفت کرده
 • در ابتدا برای تحلیل و پیش بینی استرس های مکانیکی مورد استفاده قرار گرفته است

کاربرد های روش آنالیز المان محدود

 • مکانیک
 • هوافضا
 • عمران
 • انتقال حرارت
 • میدان های الکترو مغناطیسی
 • آکوستیک
 • بیومکانیک
 • تحلیل استرس

اولین پک آموزشی سه بعدی ماکسول در فروشگاه سایت قرار گرفت رد کردن