برای شروع در مورد روش المان محدود اطلاعاتی کسب کن

سپس  ویدئو معرفی مکسول را  ببین

هدف خود را برای یادگیری تحلیل دو بعدی یا سه بعدی انتخاب کن و از فروشگاه پک مورد خود را خریداری کن

حتی می توانی اگر با مکسول آشنا هستی از مثال های کاربردی موجود در فروشگاه خرید کنی و به صورت کاربردی مکسول را یاد بگیری

دانلود ویدئو های آموزشی مکسول

 

 

اولین پک آموزشی سه بعدی ماکسول در فروشگاه سایت قرار گرفت رد کردن