اگر مایل به فعالیت در بحث طراحی ماشین های الکتریکی هستید و از آن مهم تر مکسول را بلدید میتونیم با هم همکاری کنیم

کافی است رزومه ای که شامل لیست پروژه هایی باشه که با مکسول یا هر نرم افزار المان محدود دیگه ای کار کردید رو برام ایمیل بفرمایید

ما خوشحال میشیم دوستان جدید پیدا کنیم

اولین پک آموزشی سه بعدی ماکسول در فروشگاه سایت قرار گرفت رد کردن